UDDANNELSE

Muligheder og udfordringer

Læring og åbent indhold er tæt forbundet. 

 

Et af de centrale områder for OpenDenmark er at fokusere på hele uddannelsesområdet.

Uanset ståstedet; om man er underviser eller studerende, om man barn eller voksen, har man brug for at kunne tilgå og bearbejde viden og man har brug for at kunne skabe nogle rammer, hvor flere deltagere kan kommunikere. 

Med milliarder af materialer på nettet under åbne licenser, og med adgang til en teknologi, der både gør det nemt at finde, hente og bearbejde andres viden, er de perfekte rammer faktisk til stede.

Desværre ser man alligevel at både undervisere og elever kriminaliserer sig selv og hinanden, ved at krænke ophavsretten. Det er jo helt unødvendigt, og det vil vi i OpenDenmark gerne være med til at oplyse om. 

OpenDenmark tilbyder

Foreningen OpenDenmark har mange forskellige tilbud, når det kommer til at sikre studerende, undervisere, uddannelsesinstitutioner med flere en sikker brug af åbent indhold og åbne licenser. 

Vi tilbyder kurser, materialer til interne workshops som I selv kan afholde, foredrag og debatoplæg. Derudover er det vores mål at udvikle projekter til uddannelsessektoren som kan styrke brugen af og viden om det åbne. 

 

Løsninger

Der er flere oplagte og enkle løsninger på at sikre robuste og lærerige rammer for uddannelsesverden. 

Det første trin er du allerede i gang med – nemlig at undersøge problematikker og løsningsmuligheder. 

Trin to kunne være at sætte dig ind i hvad åbent indhold og åbne licenser er, og hvad de rummer af muligheder for at være benyttet i din undervisning. 

Trin 3 kunne være at du oplever på egen krop hvor omfattende samlinger af åbent indhold, der allerede findes. Dermed får du et indtryk af hvordan du opsøger indholdet og om det er nemt eller udfordrende at finde det indhold du søger. 

Det fjerde trin er at grave til siden. Find ud af om dine kolleger er i gang med at undersøge nettet for ressourcer, om de har redskaber og øvelser, som de har fornøjelse af at bruge i deres undervisning. Det er også i denne fase muligt fx at lede efter åbne projekter blandt OpenDenmarks medlemmer eller blot kontakte os. 

Du kan også selv blive medlem af foreningen. Læs mere om mulighederne nedenfor. 

5 tips til underviseren

Kræv af dig selv og af dine elever, at I bruger tid på at lave gode kildeangivelser. 

Til at starte med kan det være en øvelse, hvor eleverne skal finde et citat. Lær eleverne at de skal medbringe fx personen, der citeres, platformen der citeres fra samt et link til den url, som citatet er kopieret fra. 

Øvelsen er enkel og sikker. Ophavsretten giver lov til citering, og I har derfor et materiale, som ikke giver problemer mens I arbejder med at blive bedre til at kreditere. 

En nem begyndelse kan være at finde en tjeneste, der har et smalt indhold. Det kan fx være Unsplash.com, der kun rummer billeder, og hvor alle billeder er under den samme simple licens, nemlig at I må bruge billedet frit. 

Google er underlagt en lovgivning i USA, der sikrer at de må vise beskyttet indhold. Det har med tiden giver rigtig mange mennesker en dårlig vane, nemlig at man plukker indhold fra en Google-søgning uden at tænke over 1) kreditering og 2) ophavsret. 

Den dårlige vane kan rettes. Prøv fx at indstil din søgnings brugsrettigheder. 

Creative Commons er et sæt af licenser, som meget enkelt og samtidig juridisk sikkert, formår at gøre videndeling logisk og ligetil. 

Vores råd vil derfor være at du kaster et blik på Creative Commons licenser. Dermed har du også en forståelse for de åbne projekter, du derefter vil møde.

Se mere på Creative Commons.dk

Man siger at Rom ikke blev bygget på en dag. Det samme gælder også den omstilling, der kan være behov for i jeres organisation på mange niveauer. 

I det lys kan det være en fordel at være åben og gennemsigtig omkring målet og vejen dertil. 

Lav små kurser, der knuser ét problem ad gangen. Det er dejligt konkret. Men sørg samtidig også for at lave langsigtede planer for at nål, de endelige mål. 

OpenDenmark kan være behjælpelig med at skitsere omstillingen for jeres organisation. 

Eksempler

Gymnasiekemi.com

I Gentofte arbejder Jonas Niemann. Som gymnasielærer i et naturfag er han klar over at han ofte står med opgaver, der kræver gennemgange flere gange.

Lær mere »

Billede: Yelow, Edu Lauton, unsplash.com