Billede: it never rains in California but it pours... af Joost Crop, unsplash.com

De åbne muligheder

Foreningen OpenDenmark arbejder for at udbrede kendskab til og anvendelse af deling og adgang baseret på et princip om åbenhed. Vi kalder det “åbne muligheder”. 

Åbne muligheder er en fordanskning af af de kræfter og initiativer, der benytter ordet Open som i Open Licenses, Open Data, Open Source, Open Knowledge, Open Access, Open patents, Open business. 

Åbne muligheder omfatter deling og adgang af data, information og viden, alt indhold, som i udgangspunktet kræver tilladelse for anvendelse som følge af skaberens eller ejerens eneret i henhold til ophavsret og anden immateriel regulering. Det kan fx være brugen af Creative Commons licenser, der kan sikre deling og brug af værker. Creative Commons licenser omtales fx som åbne licenser.

Åbne muligheder kan også forstås som alle de initiativer, der er båret af en grundholdning om ønsket til at tilgængeliggøre, dele og på andre måder tillade andre nogle friheder med et materiale. 

Grundtanken er, at ikke kun mennesker kan have fordel af at kende og bruge åbne muligheder, og disse muligheder virker til en bedring af samfund og dets borgere, men også at virksomheder og organisationer har store kommercielle fordele ved at udnytte åbne muligheder kommercielt.

 

Hvem er med?

OpenDenmark er en samlende forening for alle åbne kræfter. Det vil derfor være naturligt at vi har forskellige grupper af medlemmer.

Det kan være foreninger, som direkte bygger på open, fx OpenKnowledge Danmark, Wikimedia Danmark, Creative Commons Danmark.

Det kan være virksomheder, foreninger, organisationer, museer, biblioteker, uddannelsesinstitutioner, som har flere forskellige interesser i at kende eller bruge open i et eller andet omfang.