Screenshot 2020-02-25 at 17

Unges åbne viden

Ny undersøgelse foretaget af studerende på Aalborg Universitet i samarbejde med OpenDenmark sætter fokus på unges viden om åbent indhold

OpenDenmark har i samarbejde med to studerende på informationsvidenskab på Aalborg Universitet undersøgt unges kendskab til og brug af åbent indhold. I dette indlæg finder du resultat, perspektivering og materialer. Men lad mig lige begynde med en forklaring:

Unges åbne viden cc-by OpenDenmark.

Lad os starte med nogle af undersøgelsens resultater. Nej – lad os starte med at du gætter lidt først. Så her kommer nogle spørgsmål, der giver dig mulighed for at se om du kan gætte i hvilket omfang unge kender til åbent indhold.

Tror du at det er over eller under 50% af de adspurgte unge, der mener at de kan forklare hvad åbent indhold er?

Tror du at det er over eller under 50% af de adspurgte, der finder det nyttigt at kende til åbent indhold?

Det og flere andre spændende informationer finder vi i undersøgelsens resultater.

Resultat

Undersøgelsen var tilrettelagt sådan at studerende på ungdomsuddannelser skulle undersøges omkring deres viden til begreber som åben adgang og åbent indhold. Herunder følger nogle udpluk fra undersøgelsen. Du kan hente den fulde rapport nederst på siden.

Omfang: 4 hold med i alt 90 studerende har deltaget. HF, STX og HTX har deltaget. 1 hold på første årgang, 2 på anden årgang og 1 hold fra 3. årgang. Gennemsnitsalder 17,9 år. Deltagerne er delt ligeligt mellem region nordjylland og hovedstaden.

71% af de studerende sagde, at de havde hørt om åbent indhold, men adspurgt om de ville kunne forklare hvad åbent indhold er, svarede kun 26 af de 90 på spørgsmålet og af dem var det kun 11 der svarede , at det mente de. Det betyder at 12,2 % af de adspurgte studerende svarer, at de mener at kunne forklare hvad åbent indhold.

Undersøgelsen tager højde for dette forhold, og lægger herefter et afsnit ind, der forklarer og beskriver begrebet åbent indhold, inden de studerende møder de næste spørgsmål.

80 % af de studerende svarer herefter, at de finder det nyttigt at lære om åbent indhold. 8,9% siger, at de har modtaget undervisning om åbent indhold. 60% af de studerende siger, at de gerne vil undervises i brugen af åbent indhold og omkring 2/3 af de studerende svarer, at de vurderer, at åbent indhold vil være en nyttig ressource for dem udenfor undervisningen.

Senere i undersøgelsen bliver de studerende spurgt om deres kendskab til en række åbne platforme, og her svarer 84,4% af dem, at de kender Wikipedia, mens Flickr kom på den næste plads med 50%.

Hvad siger undersøgelsen

Undersøgelsen viser fx at hver ottende person i undersøgelsen kan sige noget om hvad åbent indhold er. Det efterlader 7 ud af 8 unge, uden en sikker viden om hvad åbent indhold er.

Vi har selvfølgelig lavet denne undersøgelse, fordi vi mener, at det er vigtigt for unge mennesker, særligt under uddannelse, at de er klar over hvilke ressourcer de har adgang til fordi åbent indhold stiller brugeren med nogle helt andre muligheder og friheder end beskyttet indhold gør.

Svagheder og mangler

Undersøgelsen har mange svagheder og blinde pletter, som der både er redegjort for i rapporten, og som jeg gerne havde set elimineret. Først og fremmest lader det til at gymnasierne er under et stort pres fra alle mulige steder, der ønsker at give de studerende undersøgelser. Det har afholdt mange fra deltage og overhovedet svare på vores henvendelser. Ingen tvivl om at et større datagrundlag ville være ønskeligt.

Undersøgelsen var også tilrettelagt med en vinkel på underviserne, hvor de to studerende ville have spurgt ind til deres brug af åbne uddannelsesressourcer. Det var ikke muligt for os komme i kontakt med lærere, der havde et forhold til dette, og den del af undersøgelsen måtte derfor opgives.

OpenDenmark foreslår

Vi vil foreslå at parterne omkring ungdomsuddannelserne sætter fokus på at give studerende, såvel som undervisere, de nødvendige redskaber til at kunne lære om åbent indhold.

OpenDenmark vil foreslå, at der laves materialer, der kan sikre kendskab til både åbent indhold og til åbne platforme og værktøjer, sådan at lærere og studerende har redskaberne til at kunne anvende disse ressourcer meningsfyldt og korrekt.

OpenDenmark vil opfordre bestyrelser, organisationer og politikere til at handle på disse forhold.

Ophavsret og materialer

Undersøgelsen er lavet af Šárka Ruibarová og Zalán Németh. De har tilladt, at deres rapport må offentliggøres og deles under Creative Commons licensen cc-by-sa. Du kan hente rapporten her.
(OpenDenmark kan i øvrigt formidle kontakt til dem. ) Samarbejdet er blevet til på baggrund af AAUs projektbørs i efteråret 2019. Oplægget til undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Rasmus Frey, sekretariatschef hos OS2. Initiativtager og tovholder Peter Leth, OpenDenmark.

En af kilderne til undersøgelsen er bogen Opening Up Education, (side 4-203) som takket være et bidrag fra Carnegie Foundation, er blevet frikøbt sådan, at den nu kan hentes og læses under en Creative Commons licens. Se omtale af bogen på mitpress.edu eller hvad der måske er mere interessant; hent bogen som pdf her. (Læs sammenfatning og vurdering af bogen i deres rapport på side 14).

Dette blogindlæg er skrevet af Peter Leth for OpenDenmark. Det er udgivet under cc-by-sa. Videoklippet i indledningen er filmet og redigeret af Peter Leth udgivet under cc-by licensen. Kreditering ved brug af videoen vil være “Unges åbne viden cc-by OpenDenmark” samt et link til denne side.

Dette indlæg er blot et eksempel på nogle af de ting OpenDenmark arbejder med og undersøger. Synes du om vores projekter, så overvej at melde dig ind i OpenDenmark, sådan at vi også fortsat kan drive Danmark i en mere åben retning.

DEL INDLÆGET