Bliv medlem af OpenDenmark

Enhver forening, organisation, virksomhed, kommune, styrelse med mere kan blive medlem af OpenDenmark, hvis man kan stå inde for OpenDenmarks formål. 

I OpenDenmark skelner vi mellem personlige og det vi samlet kalder for institutionelle medlemsskaber.

Når man tegner et institutionelt medlemsskab til OpenDenmark skal I være opmærksomme på at der gælder andre vilkår for denne medlemstype end der gør for det personlige medlemsskab.

Det institutionelle medlemsskab giver ikke valg- og stemmeret til foreningens generalforsamling. Men derudover giver det præcis samme adgange og muligheder for at bruge foreningen og få foreningen til at hjælpe jer. 

 

Medlemsmodeller

OpenDenmark ønsker at alle, store som små, kan blive medlem. 

Vi har derfor også valgt at lave fire forskellige medlemsabonnementer, ud fra en vurdering af at der også er forskel på vores medlemmer. 
De fire medlemsformer er ikke låst på den måde, at man som lille forening ikke kan tegne et stort medlemsskab eller omvendt.

 

Lille 

Et lille medlemsskab koster 2000,- om året. For dette beløb har man mulighed for at støtte OpenDenmark. Det lille medlemsskab er velegnet til mindre virksomheder, museer, skoler, ungdomsklubber med mere. Som medlem vil I også kunne forvente at få hjælp og rådgivning. 

 

Mellem 

Et mellem medlemsskab koster 8000,- om året. Det mellem medlemsskab er velegnet til større foreninger, museer, forlag, små og mellemstore virksomheder, organisationer.

 

 

 

Stort

Det store medlemsskab koster 20.000,- om året. Det store medlemsskab anbefales til kommuner, større virksomheder, brancheorganisationer etc.

 

 

Gratis

Nogle foreninger har måske ikke nogen økonomi, men består blot af et interessefællesskab. Har man ikke økonomi til at kunne betale for et medlemsskab, men ønsker at vise en symbolsk opbakning til OpenDenmark og det arbejde foreningen udfører, kan man tilmelde sin forening eller gruppe, som et gratis medlem. 

Ved tilmelding skal vi dog bede om en kort forklaring for at I ønsker et gratis medlemsskab. 

 

Sponsorater

Det er også muligt at støtte foreningen gennem sponsorater. Det kan være målrettet bestemte aktiviteter og begivenheder eller være ydet som en generel hjælp til at foreningen kan arbejde for at sikre mere åbne betingelser og muligheder. 

Vilkår og priser

Som institutionelt medlem har man ikke stemmeret til generalforsamlingen. Det er kun personlige medlemmer, der har dette. 

Abonnementet gælder for 1 år ad gangen, opkræves årligt og kan betales via ean-nummer eller som overførsel til foreningen. 

Som medlem af foreningen OpenDenmark har man mulighed for dels at reklamere om sit medlemsskab på medlemmets egne sider, og man har mulighed for at blive vist som et af foreningens medlemmer på OpenDenmarks side. 

Som medlem kan man forvente direkte og målrettet hjælp og vejledning. Vi kan tilbyde besøg, oplæg, foredrag, workshops med mere. 

 

 

Tilmelding

Vær opmærksom på at du herunder kan vælge forskellige medlemspriser.

Spørgsmål & Svar

Der kan være mange argumenter der taler for at blive medlem af OpenDenmark. Èt kunne være at blive en del af et fællesskab, der deler interessen for “openhed”. 

Et andet kunne være at man gerne vil støtte en forening, der ellers udelukkende vil være baseret på frivillig arbejdskraft. 

Når du personligt eller når jeres institution / virksomhed etc. er medlem, må I gerne omtale og vise jeres medlemsskab af OpenDenmark sådan som I ønsker. Det kunne eksempelvis være at man på sin hjemmeside har teksten “Vi er medlem af OpenDenmark”

Som medlem af foreningen OpenDenmark kan I forvente at blive en del af en forening, der arbejder for at fremme viden og initiativer omkring det åbne. 

Ligesom med alle andre foreninger, kan man have sine egne ønsker for hvordan man vil være medlem; aktivistisk og deltagende eller måske mere passiv men støttende i penge. 

Dit eller jeres medlemsskab er stadig afgørende for at foreningen som sådan kan fungere, udvikle sig og være en ægte stærk fælles forening. 

Har jeres organisation eller virksomhed tegnet et medlemsskab kan I også forvente at vi gerne vil være med til at udbrede jeres motiver til at gå ind i det åbne felt. Det kan være best practice som skal fortælles eller det kan være ønsker og behov, som I gerne vil have input til. 

Der er flere grunde til at vi tilbyder gratis medlemsskab af OpenDenmark. 

Dels fordi vi ønsker at alle, uanset om de har en økonomi eller ej, skal kunne have mulighed for at blive medlem. 

Dels fordi at alle medlemsskaber kan være værdifulde på hver deres måde. Ofte vil økonomien ikke være det afgørende punkt for at tilmelde sig, men derimod handle om man har lyst til at blive en del af foreningen eller har lyst til at støtte dens arbejde. 

Når man ønsker et gratis medlemsskab af OpenDenmark vil man ofte også godt være klar over at man derfor ikke bidrager direkte til foreningens økonomi, men så vil man sikkert også vurdere hvad man så kan gøre for at både en selv og foreningen alligevel har nogle fordele af samarbejdet.

Ja. Man kan godt skifte medlemsmodel fra år til år, hvis man ønsker at vælge en anden betaling.