POLITIK

Politik

Et af de områder som OpenDenmark også gerne går ind i, er hvordan det åbne også kan tænkes ind i eller stimuleres gennem politiske beslutninger. 

Det kan være konkrete projekter hvor en region eller et byråd ønsker at tilgængeliggøre forvaltningers viden og ressourcer overfor erhvervslivet.  Det kan være på et generelt plan at man ønsker at indskrive principper for at arbejde med “open” som default i sin kommunalpolitik. Eller det kan være landspolitisk at man ønsker at sikre at lovgrundlaget indtænker åbne principper.

I alle tilfælde er det OpenDenmarks intention at enhver forvaltning eller beslutningstager i Danmark skal kunne finde og modtage hjælp og rådgivning, i forbindelse med sit politiske arbejde.  

Billede: Black and gray binoculars taken at daytime, Jose Ros Photo, unsplash.com

Er du politiker?

At arbejde med eller for at gøre noget “open” er beslutninger, der kræver en aktiv stillingtagen. 

Det kan være små enkle beslutninger, som måske ikke giver anledning til at der skal klippes røde bånd eller laves store pressemedelelser, og som i øjeblikket hvor man sidder med beslutningen kan virke diffus og måske overflødig. 

Det kan skyldes at “open” jo handler om at gøre noget tilgængeligt for en anden. Og i situationen hvor du sidder med beslutningen er det svært at se hvem modtageren er. 

Denne skyggeboksning kan være svær at håndtere uden konkrete eksempler eller rådgivning, der underbygger potentialerne ved at åbne op. 

"Open" by default

Et af de principper som vi inspireres af, er open by default, altså at man som udgangspunkt vælger at gøre indhold åbent – i det omfang det er teknisk og juridisk muligt. 

Open by defalut betyder at man implementere en politik, der over tid betyder at man åbner op.

Det betyder at man ikke skal bruge tid på at diskutere om man vil det åbne i hver enkel sag, men at hver sag blot kræver en vurdering om der er hensyn, der taler for at man begrænser brugen af open.

Inspiration

Der er mange steder at dykke ned og trække eksempler og anekdoter frem med historier om hvad gode beslutninger har gjort for deres samfund, og det vil du med tiden også kunne finde her på siden. 

Som en start på at komme nogle eksempler lidt nærmere, vil vi dog foreslå at du også besøger foreninger som OpenData.dk og OS2. Begge har berøring og erfaring med at skabe, støtte og formidle åbne resultater.

Billede: Elegant man on church stairs, af Ben White, unsplash.com