PeterLeth_OpenDenmark

Partnerskab med Algoritmer Data og Demokrati

OpenDenmark bliver partner i Algoritmer Data og Demokrati

Som en del af vores bestræbelser på at komme i spil og kunne være en aktiv deltager i den offentlige udvikling og debat omkring brug af åbne ressourcer, licenser og koder, så er det en fornøjelse at kunne fortælle at vi nu er blevet partnere med Algoritmer Data og Demokrati.

Du kan læse OpenDenmarks partnerskabsindlæg på Algoritmer.org eller du kan læse det herunder.

Partnerskabsindlæg:

Selfie cc-by Peter Leth

OpenDenmark: Vi skal have fokus på digitale licenser

Vi skal indtænke åbne licenser og ægte videndeling i de omstillingsprocesser, der skal sikre at vi fortsat driver samfundet fremad i en demokratisk retning.

I et herligt, demokratisk og digitaliseret samfund som det danske, har vi enorme muligheder for at kombinere tillid, samarbejde og udvikling på alle niveauer. 

Vi er gode til at kommunikere og vi har en kultur, hvor iværksætteri, oplysningsarbejde, foreningsliv og uddannelse ligger godt i vores ballast. 

Med andre ord har vi det perfekte afsæt for at kunne omsætte de digitale muligheder til både egen, andres og samfundets gavn. 

Men for at vores ambitioner om udvikling og samfundsmæssige gevinster virkelig skal kunne opfyldes, er det vigtigt at være opmærksom på hvad det forudsætter. 

Det forudsætter, at vi også giver hinanden adgang og muligheder for at være ægte deltagere i fællesskabet. 

Med internettets utallige og konstante forbindelser har vi mulighed for at se og kommunikere, men som udgangspunkt er vores kommunikation baseret på de vilkår, der gælder for ophavsretten – nemlig at andre må se og høre, hvad vi viser dem af vores viden.

De må iagttage. Men de må som udgangspunkt ikke kopiere, ikke oversætte, ikke indtale, bygge videre på, kombinere eller tilpasse vores viden til deres behov og ideer. 

Det betyder at ophavsretten, der jo beskytter vores rettigheder, kan have brug for at blive tilpasset, hvis vi også gerne vil tillade samarbejde og udvikling, og at vores indhold og viden bliver brugbar for andre. 

Det skønne er, at ophavsretten også giver os retten til at bestemme, hvornår og hvordan vi vil dele vores indhold med andre, og dermed kan vi bestemme, når og hvordan vi vil gøre vores viden til en ressource for andre. 

Til at beskrive hvad andre må, når de må noget mere end blot at kigge, kan man bruge åbne licenser. Det er fx aftalevilkår som Creative Commons har udviklet, som gør det entydigt og enkelt for begge parter at forstå, hvad der gives tilladelse til. Dermed kan vi alle nemt være med til at bidrage til et mere åbent og inkluderende samfund af tilgængelige informationer, algoritmer og data, hvis vi vil.  

OpenDenmark arbejder for at oplyse og vejlede om, hvad netop åbne betingelser kan gøre for dig og mig. For folk i uddannelse. For vores erhverv. For vores offentlige sektorer, myndigheder og institutioner og for vores demokratiske værdier. 

Vi hjælper virksomheder med at kapitalisere på at agere i det åbne felt. Vi styrker uddannelsessektorer til at agere dynamisk i det enorme hav af åbne uddannelsesressourcer, og vi tilrettelægger indsatser, der kan styrke medborgerskab og demokratisk og kildekritisk dannelse. For bare at nævne nogle enkelte eksempler. 

Vi hjælper fx uddannelsesområdet med at vise, hvor der er mere end 3 milliarder medier, bøger, datasæt etc. under åbne betingelser, sådan at de må downloades og bygges videre på alle. Se selv på www.medierforalle.dk 

Det har en betydning, når vi indtænker åbne licenser i it-projekter eller i indsatser for at udbrede viden. Og ikke mindst har det en kæmpe betydning, hvis vi ikke gør det. For uden en aktiv handling fra os selv vil vores egne værdier, informationer og ambitioner være afskåret fra at være en ressource for andre. 

Det er ikke et enten eller at gøre viden tilgængelig for andre. Man kan differentiere både hvad angår omfang, men selvfølgelig også i forhold til hvilke vilkår man ønsker at dele under. Det ved vi i Open Denmark, og det vil vi gerne hjælpe med.  

Derfor håber vi også, at vi med OpenDenmarks deltagelse i ADD kan være med til at pege på de gevinster, der er for hele ADD-projektet og for dets aktører, når man indtænker åbne licenser og ægte videndeling i de omstillingsprocesser, der skal sikre at vi fortsat driver samfundet fremad i en demokratisk retning. 

Gør vi ikke det, vil vi fortsætte som en masse siloer, der med store vinduer og højtalere på siden hver især forsøger at kommunikere til verden. Men hvor vi kun er med på en lytter, og hvor samarbejdet er eksklusivt for de få og kan være svært gennemskueligt for de mange. 

Vi glæder os til at deltage og håber, at vi kan være med til at styrke projektet. 

Af Peter Leth, april 2022, formand OpenDenmark

DEL INDLÆGET