2019-06-25-10.11.24-edited-Pixlr

OpenDatas årsmøde

Tirsdag d. 25. juni 2019 havde OpenData inviteret til årsmøde på Dokk1 i Århus. I indlægget her kan du læse lidt om dagens mange spændende oplevelser. Du kan også læse OpenDatas indlæg om dagen her.

Formand Bo Fristed fra OpenData byder velkommen. Foto: cc:by OpenDenmark

OpenData havde til dagen inviteret en række talere, der dels gav konkrete beretninger om hvordan projekter rundt i landet har haft en række fordele ved at bruge åbne data. Her var indlæg om brugen af åbne data i spiludvikling på Dania ved Grenå ved Jonathan Yde, om energinettets muligheder for at optimere en omstilling til stadig mere vedvarende energi ved Energinet ved Jesper Nielsen og hvordan en række klima- og mobilitets-tiltag i hovedstadens kommuner har skabt optimerede løsninger via dataanalyser ved Den Regionale Datahub ved Lise Søderberg.

Rasmus Frey fortæller om OS2. Foto: cc:by OpenDenmark

Dagen bød også på en række super spændende oplæg, hvor blandt andet Rasmus Frey, der er sekretariatsleder for OS2 havde et spændende oplæg omkring de tværkommunale open source-projekter, som OS2 er omdrejningspunkt for. At høre hvordan 64 kommuner udnytter open source og hinanden til vores alle bedste, er til at blive glad og stolt af.

Oversigt over de 56 leverandørpartnere OS2 har entreret med indtil nu.

Samtidig er det også rart at kunne se en oversigt der tæller 56 leverandører, der indtil videre har været inde over de udviklingsprojekter som OS2 har iværksat. Det understreger bare at open også sagtens kan kombineres med business.

Christian Villum på OpenDatas årsmøde. Foto: cc:by OpenDenmark

Som afsluttende taler på dagen havde Christian Villum fra Dansk Design Center et spændende oplæg omkring samfundets muligheder som velfærdssamfund at gøre brug af åbne data. Her var en af de væsentlige pointer at det i høj grad handler om vores tilgang og holdning til forandring som afgør hvordan vi også vælger at bruge de potentialer, der ligger i at åbne fx data op for brug. (Christian Villum er i øvrigt også næstformand i OpenDenmark).

Konklusion: Danmark åbner sig

Dagen var en utrolig berigende oplevelse på mange måder. Personligt har jeg haft en grundfølelse af at det åbne, som sådan, har stået meget svagt i mange områder af samfundets bevidsthed, og at de mange vigtige projekter kunne trænge til at komme mere ind i de professionelle miljøer. Det har været en grundfølelse der nok mest afspejler, at jeg har haft mit fokus i skoleverdenen, hvor der efter min mening stadig er et enormt potentiale og behov for forandring anført af åbne licenser, åbent indhold og åbne platforme. Men oplevelsen fra årsmødet giver mig en stolthed og glæde, over at mange andre brancher er meget længere og meget mere seriøse omkring brugen af åbent indhold og åbne rammer.

Jeg vil også gerne afslutningsvis takke Bo Fristed og OpenData for den imødekommenhed som blev vist mig og foreningen på dagen. Det at få lov til at præsentere OpenDenmark på årsmødet ganske kort, gør det så meget nemmere at få skabt et rigtigt godt samarbejde med mange parter fremover,

Dette indlæg er skrevet af Peter Leth formand for OpenDenmark. Indlægget er udgivet under cc:by licensen. Brug og kreditering skal være følgende OpenDatas årsmøde cc:by OpenDenmark.

DEL INDLÆGET