Danmark er fuld af openhed

Der er rigtig mange åbne projekter, foreninger, ildsjæle med mere over hele landet, i mange brancher og med mange forskellige formål.

Måske kender du mange af dem allerede, men vi vil her også gerne være med til at hjælpe dig med et overblik.

Oversigterne herunder er slet ikke komplette, og vi arbejder hele tiden på at gøre oversigten så fyldestgørende. Det kan du også hjælpe med. Kontakt os, hvis du har tips til listerne. 

Åbne foreninger

Der findes en række foreninger i Danmark, der på forskellige måder arbejder med et område af open.

Creative Commons fokuserer på brugen af en række brugervenlige licenser, som gør videndeling tydelig og juridisk robust. Wikimedia anvender Creative Commons licenser, som rammen for de mange videndelingsprojekter som de håndterer og udvikler. OpenKnowledge har et bredere perspektiv på videndeling som rækker ud over bestemte licenser eller projekter. OpenData er en forening med fokus på åbne data, mens OS2 er en forening med fokus på brugen af open source i offentlige digitaliseringsprojekter.  

Åbne kulturinstitutioner

Listen over kunst- og kulturorganisationer, der i et eller andet omfang udnytter åbne muligheder er heldigvis stor og mangfoldig. Vi vil her forsøge at notere nogle af dem. 

Digitalisering af kulturarvssamlinger har gennem de sidste 12-15 år ført til at en lang række institutioner, har fået mulighed for at åbne deres samlinger. Det har en del af dem udnyttet til fulde, ved samtidig at sikre sig tydelige aftaler til deres brugere.

Blandt de største åbne samlinger finder vi blandt andet Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst.

Åbne myndigheder

En stadig større del af landets myndigheder benytter åbne 

licenser og åbne data som et redskab til at sikre troværdig
og tilgængelig information. 

En liste over åbne myndigheder kommer senere. Indtil videre
vil vi anbefale Rigsrevisionens rapport fra marts 2019,
omkring brugen af offentlige åbne data. I rapporten vil du få
et indblik i hvilke myndigheder, der deler hvad. 

Åbne kommuner

Indhold under udarbejdelse.

Åbne virksomheder

Open kan også sagtens betyde business. Et af de områder, der er i rivende udvikling i disse år er netop hvordan virksomheder udvikler forretningsmodeller op omkring open i en eller flere forstande. 

… flere kommer…

Åbne projekter og ildsjæle

Nogle projekter er måske ikke etablerede i formelle foreninger, organisationer eller som institutioner i vores samfund. Det betyder på ingen måde at disse projekter er mindre i størrelse eller betydning. Vi har derfor valgt at notere nogle af disse projekter her også.

Wilde Beuger og Solmecke er en form for åben juridisk rådgivning (på tysk) WBS-law.de er en side og en youtube-kanal, der går tæt på en række praktiske problemstillinger og forhold af juridisk karakter. Vi har den med her på listen fordi den, trods det at tysk kan være en udfordring, er en ressource, der tager afsæt i blandt andet europæiske spørgsmål om ophavsret. 

Billedkilde øverst: Building, warsaw and Poland, af freestocks.org, unsplash.com