airpollution

Når teknologi og open giver smarte byer

Smarte løsninger i vores byer giver anledning til diskutere teknologi, demokrati og Open.

Tænketanken Green European Foundation er udkommet med en ny spændende rapport, der sikkert vil give anledning til nærlæsning i mange foreninger, virksomheder, kommuner m.m. den kommende tid.

Rapporten hedder “A charter for the smart city” og kan dels bestilles i en printet version eller hentes som pdf her. Rapporten er i øvrigt udgivet under den åbne licens cc:by-sa, sådan at du fx kan lave uddrag, oversættelser og bygge videre på m.m. af materialet hvis du foretrækker det. (Så skal du blot huske at overholde licensens vilkår samt sørge for krediteringen af det oprindelige værk).

Er Danmark med?

Ved den første korte skimning af rapporten må jeg desværre sige, at det ikke er de danske historier, der tynger læsningen. Men på side 25 finder vi dog en god gammel kending, nemlig FindToilet, som jo er et smart eksempel på at data kan hjælpe mennesker. Kender du ikke projektet, så læs mere om det på www.FindToilet.dk hvor du også kan hente appen.

Open er Smart

Rapporten indleder med en række spørgsmål om, hvordan vi forholder os til samspillet mellem teknologi og mennesker, og særligt med fokus på den demokratiske kontrol og gennemsigtighed omkring teknologierne.

People make technology. Technology, in turn, influences our lives,
our societies, and even our ethics. Which decisions may be taken by
algorithms instead of by humans? The data collected by sensors in
our streets, to whom does it belong? Do we entrust the care of our elderly to robots? These questions concern all of us. The development
of new technologies therefore cannot be left to engineers and managers. New technology requires public debate and democratic control.

Indledningen i rapporten A Charter to the Smart City , Link

De spørgsmål lægger jo direkte op til, at man også tænker open ind, når man taler om smart city, og det er bestemt ikke noget nyt. Se bare på de projekter der fx kommer fra foreninger som OS2 og OpenData. Så selv om Danmark måske ikke direkte er omtalt i rapporten med mange eksempler, kan du sagtens se disse eksempler andre steder.

Rapportens fokus på demokrati, samskabelse, fællesskab og videndeling er bare med til at understrege at de smarte byer helt sikkert også vil bruge open source, open access, åbne licenser og åbne værktøjer, som redskaber til at nå mål som blandt andet medborgerskab og bæredygtighed.

Rigtig god læsning.

Smarte byer er skrevet af Peter Leth, cc:by OpenDenmark

Billedkilde til indlæg: Citizen sensing: making sensors for air pollution. Photo by Waag. CC BY-NC-SA Link

DEL INDLÆGET