smithsoinia

Når det åbne “Smitther”

Dette indlæg handler dels om nogle fantastisk gode nyheder omkring verdens måske største åbne samling, der tilpasser sine licenser, brugerflader og indhold og bruger kræfter på at gøre vigtig viden og kulturarv tilgængelig.
Men det handler også om noget endnu vigtigere – nemlig hvordan det åbne skaber relationer mellem tjenester, hvordan åbne ressourcer påvirker andre og motiverer andre til også at tage det åbne til sig.

Overskriften refererer til der, hvor denne historie begynder The Smithsonian Institute, og til deres projekt Open Access.

Præsentation af Smithsonian Open Access.

Smithsonian Open Access

Smithsonian Open Access er uden sammenligning et af verdens største “åbenbaringer” når det handler om omfang, kvalitet og graden af åbenhed. Med mere end 2,8 millioner medier – alt ligefra billeder og film over til mere nye formater som de godt 2200 3d-filer, har vi adgang til en central del af historie og kultur. Det er i sig selv et unikt indhold og en utrolig præstation at bygge sådan en samling op i et brugervenligt og brugerhenvendt miljø. Det er virkelig et fint site, som vi helt sikkert også vil lave en række vejledninger omkring på vores kommende undervisningssite.

Men lad os lige kigge lidt videre – for hvad sker der, når noget åbent opstår på nettet, og bliver til en ressource for andre?

Open giver andre nye muligheder

Da Smithsonian annoncerede deres seneste open access initiativ skete der nogle sjove ting i min mailboks. Jeg fik nemlig pludselig også et nyhedsbrev fra SketchFab der så sådan her ud

Grafik fra nyhedsbrev fra Sketchfab (c) Sketchfab

Sketchfab ville lige sige, at de nu kunne tilbyde, at man kunne licensere indhold under cc0-licensen, og at de i den forbindelse også gerne ville byde velkommen til indhold fra… Smithsonian Open Access.

Sketchfab er i øvrigt at sammenligne med MyMiniFactory (som du har læst om i forbindelse med Scan the world projektet) et site, der ønsker at være vært for 3d-filer. Min vurdering af disse to tjenester er, at de opererer rimelig ens, og at de begge steder kæmper om at vinde kampen om at være stedet for 3d-indhold – og i den kamp kan vi alle nyde godt af, at de også har en klar holdning til licensering af indhold. Sketchfab holder til i Paris og MyMiniFactory i London.

Samtidig skete der noget på Tinkercad – der kunne annoncere at Smithsonians materialer nu var tilgængelig på deres platform også!

Åbne ringe i vandet

Der er egentlig ikke noget nyt i det, at åbent indhold giver anledning til at andre projekter, værktøjer og synergier opstår. Men her ser vi det bare gentaget – og på nye måder – og så denne gang i også i forhold til 3d-scannede genstande.

I Danmark har vi set flere eksempler på hvordan fx åbne digitale kulturarvsprojekter, har skabt muligheder for andre, fordi vi udnytter at tænke teknologier sammen – fordi indholdet er åbent. Et eksempel kan fx ses i den direkte integration mellem undervisningsplatformen Skoletube og Nationalmuseets digitale samling, hvor der er lavet en direkte kobling fra indhold og metadata til elevernes digitale værktøjer. Læs evt mere om det projekt her. (august 2018) Dermed giver kombinationen af teknologi og åbent indhold nye didaktiske rammer for undervisningen.

Open Tanker

Det er dejligt at se, når kulturinstitutioner lykkes med at digitalisere og licensere, at de så også tænker videre og giver deres indhold fri på måder som på den ene side jo afgiver magt og kontrol, men som på den anden side måske alligevel giver endnu mere styrke.

Det smarte ligger også i at få et indhold flyttet til de steder hvor ens community er, og netop som her, hvor invitationen jo går på, at man ikke bare skal se, men også bruge, indholdet, er det jo altafgørende, at man tænker samarbejdet mellem indhold og værktøj godt ind i den digitale strategi. Det kan man sige at Smithsonian og Sketchfab gør her.

Dermed får det åbne indhold samtidig en teknisk ramme, som gør, at det ikke bare er filer, som kan være teknisk besværlige at anvende – ikke alle har forudsætninger for at bruge 3d-filer – men med disse platforme har vi gjort indholdet tilgængelig og nu kan alle virkelig nyde og opleve på helt nye måder.

Så dermed fik vi dels præsenteret 2,8 millioner åbne muligheder på at blive klogere på verden, men at synergier mellem teknologier måske kan være en ligeså vigtig faktor i at se anvendeligheden i begge dele.

Dette indlæg er skrevet af Peter Leth for OpenDenmark. Kreditering af indlægget er “Når det åbne Smitther” cc-by OpenDenmark.

DEL INDLÆGET