cc-by-sa Peter Leth

Golf Open!

Masser af muligheder i at bruge åbne værktøjer i golfverdenen. Se hvordan.

Hvordan man kan bruge åbne værktøjer til at gøre noget for golfsporten, og hvordan kan det afføde nogle fordele for folkesundhed, golfklubbernes drift og brand omkring sig selv, friluftsaktiviteter generelt, arrangør-gæst forhold, turisme, loyalitet og medborgerskab i digitale og fysiske fællesskaber.

Svaret er: Rigtig meget. Både for mennesker og for bundlinje.

Det er udgangspunktet for dette indlæg. Ikke fordi at golf, isoleret set, har et særligt behov for, at netop de skal vide hvilke fordele, de kan indtænke ved at bruge åbne værktøjer og dele informationer under åbne licenser. Men det kan være et meget konkret sted at begynde, og så kan vi jo altid gå videre og kigge på andre idræts- og fritidstilbud, eller andre erhverv eller andre turist- og oplevelsesøkonomier – alt efter hvad vi vil finde.

Velkommen til casen: Golf møder det åbne. cc-by-sa OpenDenmark

Definition – hvad betyder “åben”

Uanset hvad, så lad også lige starte med at slå nogle grundlæggende ting fast om, hvad det vil sige, når du møder ordet åben (eller open i sin engelske version). Åben betyder grundlæggende, at et indhold er delt på en måde, som gør at andre må noget mere med det, end ophavsretten grundlæggende tillader.

Den der har ophavsretten til et billede, kan fx dele sit billede, så det må bruges af alle andre, ud fra de betingelser som ophavsmanden har formuleret. Det kan man gøre ved at skrive en besked om vilkårene sammen med sit billede. I stedet for at skrive en masse, kan man imidlertid blot benytte nogle standardformuleringer, som er juridisk gyldige. At bruge en åben licens, er altså noget en ophavsmand (og det kan være dig og mig) kan bruge til at give andre lov til at gøre noget med vores indhold.

Som fx de ca. 8000 billeder jeg har taget af Skovbanen i Råsted syd for Holstebro. Her er billederne udgivet under en åben licens, der fortæller at hvem som helst, hvor som helst må downloade og vise, bearbejde, genbruge, printe, sælge eller hvad man ellers vil, så længe at der er nogle betingelser, der opfyldes.

Så “åbent indhold” betyder altså, at det er noget som kan bruges af alle dem, der måtte have lyst.

To værktøjer, mange muligheder

Lad os starte helt fra begyndelsen. Når man vil besøge et sted, skal man kunne finde det på et kort, og man vil ofte også gerne kunne danne sig nogle forhåndsindtryk af stedet inden man kommer. 

Mange golfbaner i Danmark er i dag besøgt af spillere fra andre klubber, pay-and-play gæster fra Danmark og turister fra udlandet. 

Hvis de skal besøge en golfbane har de brug for nogle informationer. Lækre billeder kan være en ting, informationer på en hjemmeside etc. Men når man står på banen kan vand, forbindelsesstier, toiletforhold etc være lige så nyttige. 

Ved at bruge to enkle værktøjer som OpenStreetMap og Mapillary kan vi gøre flere smarte ting. Vi kan lave et præcist kort og vi kan tage billeder, der er knyttet til netop det sted, hvor billedet er taget. 

Begge dele kan give os mulighed for at give den besøgende mange af de oplevelser og informationer som man leder efter. Og alt hvad vi laver med disse to værktøjer er automatisk lagt under en åben licens, sådan at andre må bruge indholdet.

Vi fokuserer her kun på to enkle værktøjer, men der er jo mange andre man også kan trække frem. Det afhænger jo blot af hvad man vil opnå. OpenDenmark kan altid vejlede omkring dette.

Verdens bedste kort = OpenStreetMap

Alle kender Google. På billedet herunder kan du se hvordan Holstebro Golfklub ser ud på Google Maps. Grønt.

Kortudsnit af Holstebro Golfklub fra Google Maps. Se kilde.
Google Maps er copyrighted og må ikke bare kopieres og gengives. Dette eksempel der derfor ikke for smart.

Det er til gengæld ikke alle, der kender OpenStreetMap, men på billedet herunder kan du se det samme udsnit af Holstebro Golfklub.

Udsnit af Holstebro Golfklub fra OpenStreetMap. Se kilde
OpenStreetMap er cc-by-sa licenseret. Som minimum skal man kreditere på følgende måde: “© OpenStreetMap-bidragsydere” så er alt ok.

OpenStreetMap kan man selvfølgelig både se på sin computer, tablet og smartphone, og derudover kan du hente mange forskellige smarte apps, der bruger dette kort. (Jeg kan anbefale OsmAnd i AppStore og Play)

Mapillary viser dig verden

Mapillary er det andet værktøj, som vi har benyttet i dette eksperiment. Ved hjælp af dette værktøj kan alle tage billeder af stier, veje og andre ruter eller steder. Det er lidt ligesom Google Street View, bare med nogle vigtige forskelle. For det første kan alle tage billederne, og dermed kan vi selv fotografere de steder, vi færdes eller vil hjælpe andre.

Billederne er også udgivet under en åben licens, så hvis du vil bruge et af billeder, der er taget her fra golfbanen, skal du bare downloade det, og så overholde de få krav, der er forbundet til billedet (at du krediterer fotografen og at du dele et eventuelt arbejde hvor billedet indgår, under den samme licens. Det ser sådan her ud:

Billedkilde: cc-by-sa Peter Leth, Link

Mapillary bruger desuden billederne til at analysere for indhold: vejskilte, underlag, bygninger etc. Det er data som de kan sælge til fx kommuner eller bilfabrikanter, der ønsker at vide hvor deres lygtepæle står eller hvordan adgangsforholdene er for en bil.

I golf-regi vil jeg mene, at Mapillary som det første giver gode muligheder for at lave en spændende og rig oplevelse af anlægget til kommende gæster og medlemmer. Det kan derudover give dokumentation til snakken i klubben om planlægning af nye anlæg eller vedligeholdelsen af de eksisterende, men samtidig kan alle disse billeder jo også bruges frit til fx klubbladet, hjemmesiden eller til andre formål rettet mod fx nye kunder, leverandører, turister etc. Her kan du fx se hvordan vi går fra klubhuset ud til banen. Klik på dette link (for at se det i stor størrelse) og se en lille “stopmotion”-film fra turen.

Man kan også lægge 360-graders billeder på Mapillary, og på den måde kan vi give folk en klar fornemmelse af hvad der venter dem på banen. Lad os se et 360-graders billede fra Skovbanens hul 18, på Mapillary.

Længere nede på siden kan du læse om hvordan man bruger Mapillary på en smartphone til at se eller tage billeder.

Mange flere muligheder

Vi har i dette indlæg indtil videre kun kigget på to værktøjer, som vi kan bruge til at lave et indhold; et kort og nogle billeder, der er placeret på et kort, så man kan se præcis, hvor og hvornår de er taget. Men det er jo i virkeligheden kun starten.

Et kort er jo også data, og med åbne værktøjer som fx QGis vil man fx nemt kunne bruge de informationer, der er på et golfanlæg til at beregne hvilke arealer man fx har af greens og sandbunkers. Det betyder at man på den måde også kan bruge et kort som OpenStreetMap til at kigge på driften af golfanlægget, styre indkøb eller videndele med andre golfbaner i landet.

Som udgangspunkt vil vi altid foreslå at man kontakter OpenDenmark, for at få inspiration og vejledning til netop jeres behov.

Fordele ved åbent golf-indhold

  • Bedre branding – de åbne platforme gør arbejdet for jer. 
  • Bedre brugeroplevelse – fordi brugere har adgang til data de måtte ønske.
  • Forbedret og optimeret marketing. Billedmaterialer og kortdata kan benyttes til at få lavet golfklubbens hjemmeside, pr-materialer, klub- og medlemsblade etc.
  • Opdatering er outsourcet – for vi kan jo alle hjælpes ad. Så hvis en golfspiller vil opdatere kortet i OpenStreetMap så kan man jo bare gå hjem og gøre det efter sin runde. Hvis en greenkeeper ændrer en bunker kan man lige tage sin telefon frem og fotografere det til Mapillary og rette kortet samtidig med. (Der er fx en ny sø ved hul 3, som skal tegnes ind til efteråret på Skovbanen).
  • Friluftsliv har mange sæsoner, så med Mapilllary kan man fx også tage en omgang billeder på forskellige årstider, og dermed give et bedre indtryk af hvad der venter gæsterne.
  • Alle de teknologier, der trækker på Mapillary og OpenStreetMap vil automatisk kunne være potentielle nye fordele for golfklubberne. 
  • De golfklubber, der bruger åbne værktøjer og åbner deres viden kan nemmere samarbejde fagligt og professionelt, fordi de både kan bruge de samme data, men også bruge og udvikle de samme værktøjer.
  • Bedre samspil mellem tjenesteudviklere og klubber.
  • Brug åbne værktøjer til at få kontrol og ejerskab over jeres data, og hvordan de kan anvendes.

Dertil kommer at vi jo slet ikke har vist nogle eksempler endnu, på hvad man kan lave med disse data. Prøv fx at besøge kortlink.dk/27sfa her eller på din telefon, og kom med ud på Skovbanen en smuk august-morgen.

Sådan kan I selv være med

Har I selv lyst til at bruge de to værktøjer og forbedre informationsniveauet på jeres baner, har vi lavet nogle vejlednninger herunder. I er velkommen til at bruge dem, og I er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvis I ønsker hjælp, instruktion eller bare vil have det samme arbejde gjort som vi har lavet for Holstebro Golfklub.

Sådan bruger du Mapillary

Sådan laver du Mapillary på golfbanen cc-by Peter Leth

Har du lyst til at gå mens du fotograferer billeder til Mapillary, kan filmen på dette link, også være nyttig at se.

Hent appen og lær mere om Mapilllary på www.mapillary.com. Du kan også se på denne film, hvordan du kan bruge appen til at gå på opdagelse!

Sådan tegner du i OpenStreetMap

Vi vil anbefale dig at du læser lidt op på OpenStreetMap. Herefter opretter du dig som bruger. Når du er logget ind kan du se de fem film herunder for at forbedre kortet.

Sådan indtegner du en sandbunker, en fairway, en green, et tee-sted og oplysninger om et golfhul. (Disse fem film kommer snart).

Kolofon

Dette indlæg er skrevet af Peter Leth for OpenDenmark. Det er udgivet under den åbne licens cc-by af OpenDenmark.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, uanset om det er konkret til projektet i Råsted, værktøjerne Mapillary, OpenStreetMap, QGis eller noget helt tredje. Vi kan også være behjælpelig med at oplære jer til at kunne håndtere ideerne selv, og vi kan selvfølgelig både lave workshops for jeres medlemmer og ansatte, hvis I har lyst til at oplære alle interesserede på én gang.

OpenDenmark arbejder for at gøre det nemt, sjovt og sikkert at samarbejde, dele viden, bruge teknologi fornuftigt, lønsomt og ansvarligt samt at oplyse om hvad åbne licenser kan gøre for at din viden kan være en gevinst for din omgivelser.

Se denne sidste invitation til at kontakte os, hvis du har andre ønsker eller ideer, som vi bør kigge lidt nærmere på.

Hvad kan OpenDenmark gøre for jer cc-by OpenDenmark

Jeg har inviteret mig selv til at mødes med Kristian Grud, daglig manager i Holstebro Golfklub. Mit arbejde omkring golfklubben er ubetalt og frivilligt, og klubbben har på ingen måde opfordret mig til at gøre dette arbejde. Til gengæld vil jeg gerne takke Kristian Grud og en række øvrige personer i klubben for at give mig mulighed for at fremlægge nogle ideer for klubben og for at stille en golfvogn til rådighed.

Sådan gjorde jeg

Dette afsnit er taget med, for at beskrive hvordan jeg gjorde i dette projekt.

Jeg sad med OpenStreetMap hjemme i et par timer og fik tegnet en del stier ind sammen med greens, tee-steder, bunkers og nogle fairways. Det er et større arbejde, så en golfbane skal nok nærmere tegnes på 10-20 timer. 

Jeg besøgte golfklubben og fremlagde mit projekt. Fik nøglerne til en golfvogn, og monterede en telefon på kølerhjelmen med Mapillarys holder til smartphones (så sådan én kan man med fordel bestille). 

Da jeg alligevel sad og havde det hyggeligt mens jeg kørte tog jeg endnu en telefon og filmede Mapillary til siden på turen. Ved hver green gik jeg ud og tog et 360-graders billede (hvis man har sådan ét er det selvfølgelig nemt).

Jeg kørte fra hul 10 til 18 plus et par omveje og fik taget ca. 5200 billeder på og omkring banerne samt 360-graders af disse huller.  Et par dage senere kørte jeg den resterende del af banen og fik derved yderligere ca 3000 billeder i kassen. 

Hjemme satte jeg telefonerne til at uploade de godt 10 Gb billeder og dem fra telefonen kom jo automatisk på plads, mens at jeg måtte arbejde lidt mere manuelt med mine vr-billeder.

DEL INDLÆGET