2020-05-26-16

Generalforsamling 27.april 2022.

Følg linket og kom til vores generalforsamling

Kære medlemmer og alle interesserede på denne liste. 
Vi vil gerne invitere dig til vores generalforsamling onsdag d. 27. april 2022 kl. 16.00 

Vi ses på nettet så alle kan være med, og du kan deltage via dette link: udløbet

Har du forslag til bestyrelsen eller foreningens vedtægter, så skal vi gerne høre fra dig 2 uger inden vores generalforsamling. 
Du kontakter os enten via mail til info@opendenmark.dk ellers ring til Peter Leth på 5152 2387. 

Vi glæder os til at se jer alle, og bruge generalforsamlingen til at fortælle jer noget om alle de ting vi har været i gang med det seneste år, og hvad vi kigger ind i for fremtiden. 

På bestyrelsens vegne
Peter Leth

Dagsorden

Vi følger vores vedtægter, og såfremt at der kommer forslag der skal behandles vil de komme på den endelige dagsorden under punkt 6:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af formand (ikke på valg i 2022)
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
12. Eventuelt

Hent foreningens seneste vedtægter her.

DEL INDLÆGET