Denne side indeholder praktiske oplysninger omkring foreningen OpenDenmarks generalforsamling.

Foreningen OpenDenmark til sin stiftende generalforsamling d. 1. maj 2019. Til årets generalforsamling, må vi desværre nok undvære gruppebilledet, da mødet bliver afholdt virtuelt.

Kære alle medlemmer og andre interesserede

Foreningen OpenDenmark afholder generalforsamling tirsdag d. 26. maj kl. 16.00

Kære alle
Det er en fornøjelse for bestyrelsen at kunne indkalde til vores første ordinære generalforsamling i foreningen.

På grund af corona-situationen vil generalforsamlingen blive afholdt virtuelt. Vi håber at alle interesserede har mulighed for at deltage.

Sådan deltager du

For at deltage i årets generalforsamling skal du blot besøge dette link, når mødet begynder. Link til generalforsamlingen online. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og interesserede.

Praktiske informationer er tilgængelige i et åbent dokument på dette link http://kortlink.dk/25qsn. Her finder du informationer om valg, dagsorden, ændringsforslag etc. Du kan desuden læse OpenDenmarks vedtægter her.

Har du spørgsmål, forslag til punkter på dagsordenen, ændringsforslag til foreningens vedtægter eller andet, kan du kontakte formand Peter Leth. Ændringsforslag til vedtægter skal mindst sendes 2 uger inden generalforsamlingen (altså senest mandag d. 11. maj), men gerne tidligere.

Mangler du at være medlem

Er du ikke medlem, kan du blive det her. Personlige medlemmer har, såfremt, de har indbetalt kontigent 14 dage før generalforsamlingen, valgbarhed og stemmeret.

Vi glæder til at se medlemmer såvel som interesserede gæster til foreningens generalforsamling.

Med venlig hilsen og åbent sind

OpenDenmarks bestyrelse

Vi er opmærksomme på at årets generalforsamling ikke finder sted, som angivet i foreningens egne vedtægter (der skriver marts eller april måned). Situationen omkring corona har gjort, at vi har afventet situationen og derfor trukket vores beslutning, og det er den konkrete årsag til den sene generalforsamling.

OpenDenmark arbejder for at styrke kendskab og brug af åbne ressourcer: åben adgang, åbent indhold, åbne licenser, open source etc.

Tekst cc-by OpenDenmark