ungdomsringen-bog

Fremtidens Klubtilbud er åbent

og hvad sker der, når vigtig viden sættes fri?

Af Peter Leth, OpenDenmark og Ditte Marie Lindeskov, Ungdomsringen.

Dette er historien om hvorfor at Ungdomsringens bog Fremtidens Klubtilbud er blevet udgivet under en åben Creative Commons licens.

Det er samtidig også en historie om hvad en forening kan skabe af muligheder for sig selv og for sine brugere ved at gøre en udgivelse tilgængelig, som her, med en Creative Commons licens.

Vi starter med historien om bogen Fremtidens Klubtilbud.

Gennem praksisnære eksempler fra både pædagoger og unge giver bogen et dybdegående indblik i den betydning, klubberne har for unge over hele landet.  Samtidig tilbyder bogen en ungdomsteoretisk tænkning til inspiration for den fortsatte udvikling af det fritids- og ungdomspædagogiske område.

Sådan introducerer Ungdomsringen deres bog, og når vi snakker med en af bogens forfattere, Ditte Marie Lindeskov, fortsætter hun: “Bogen er et ønske om at få bidraget med viden om klubområdet, der er nemlig ingen eller meget lidt forskning og viden om området. På pædagog-uddannelsen er der ofte fokus på skoler og fritidsdelen i SFO-regi. Men sjældent er der fokus på de større børn. Det er derfor oplagt, at vi fra Ungdomsringens side sætter fokus på det.”

“Vi valgte at kigge på åbne licenser af flere grunde. Generelt synes vi selvfølgelig at det vi laver skal være tilgængeligt, men ved at bruge en åben licens har vi forsøgt helt specifikt også haft et særligt fokus på de pædagogstuderende, på et område, som vi har en vurdering af kan være underbelyst på seminarierne. De vil på denne måde frit kunne få adgang til hele bogen, og anvende den i deres studier”.

“En anden tanke har også været at vores bog ofte købes i færre antal end der er læsere, typisk måske et enkelt eller to eksemplarer, som ofte købes af lederen, og placeres sammen med den øvrige litteratur, hvor personalet måske i mindre grad vil føle sig tilskyndet til at tage bogen og læse den. Nu kan alle ansatte tage en kopi med hjem og de kan få en fælles læseoplevelse at drøfte deres praksis ud fra”.

Til spørgsmålet om det har påvirket salget af Ungdomsringens bog, svarer Ditte Marie. “nej, det tror jeg ikke. Vi kan tværtimod konstatere, at vi haft et godt salg på bogen og at den er blevet godt taget i mod.”

Hvordan har processen været med at vælge en åben licens?

“Vi har haft en dialog internt og så har vi haft en dialog med OpenDenmark, hvor vi har fået råd og anbefalinger, både generelt, men også konkret om fx formuleringen i bogens kolofon. Det har givet os den hjælp vi konkret havde brug for, og vi har følt os i gode hænder, med den hjælpe OpenDenmark har ydet i den forbindelse.”

Note: Du kan læse det dokument OpenDenmark udarbejdede til Ungdomsringen her, hvor der fx er udkast til kolofon, samt en række argumenter for at bruge åbne licenser på en bogudgivelse.

Og nu til historien om hvad det betyder at bogen er udgivet under en åben licens.

Når vi her i OpenDenmark er begejstrede, så skyldes det, at denne måde at åbne en udgivelse på, sikrer en række fordele.

Bogen kan hentes og deles – også blandt et personale, der måske ikke har adgang til en købt papirudgave.

Det giver også mulighed for at bogen bliver læst i en større gruppe af personer med tilknytning til Klubtilbuddene i Danmark.

OpenDenmark mener: Ungdomsringens beslutning om at udgive bogen giver fx pædagoger, studerende og hjælpere en perfekt adgang til relevant emperi og teori.

Den åbne Creative Commons licens sikrer også, at fx pædagog-studerende har umiddelbar adgang til nyeste dansk litteratur omkring fritidsprædagogiske tiltag i klubber. Det betyder slut med udlånskø, tilfældigt kopierede uddrag fra kopimaskinen eller blot studerende, der møder op til undervisning med dårlige forudsætninger for at deltage.

Men bogen kommer også til at række ind i børn- og ungeforvaltninger, politikere, lærere og fagpersoner i øvrigt , fordi alle nu kan og må dele bogen med hinanden. For forestil dig fx at man til et lederseminar eller til et politisk udvalgsmøde, kan vedlægge bogen som bilag til mødet, og skrive at fra side 147 og fem sider frem, kan vi læse om erfaringer fra Køge om at lave mere inddragende og fleksible klubråd, som afsæt for at vi kan diskutere motivation hos de unge omkring udvikling af vores kommunes klubtilbud.

OpenDenmark mener: En Creative Commons licens handler ikke altid om at noget skal kunne ændres. Det kan i lige så høj grad blot være med spredning og adgang for øje, at man bruger denne licens.

Det har Ungdomsringen formået at udnytte.

Læs bogen – og kom med i klubben.

Har du lyst til at læse bogen i den lækre udgave i papir, så kan du bestille bogen her.

Du kan også finde bogen på alle landets biblioteker.

Har du allerede hørt nok om bogen, til at du bare vil i gang med at skærmlæse den nu og her, så kan du hente en pdf-version af bogen her.

Kolofon

Dette indlæg er skrevet af Peter Leth. cc-by-sa OpenDenmark

Ungdomsringen er en frivillig børne- og ungdomsorganisation, som arbejder på grundlag af ideen om åben fritids- og ungdomsklubvirksomhed. Ungdomsringen er en interesseorganisation stiftet i 1942 for alle fritids-, junior- og ungdomsklubber samt ungdomsskoler i Danmark. De har ca. 800 medlemsklubber samt ungdomsskoler i hele landet. Disse involverer dagligt ca. 140.000 større børn og unge.

DEL INDLÆGET