2020-05-26-16

Fra årets generalforsamling

Alle informationer fra generalforsamlingen 2021.

Som opfølgning på vores generalforsamling, er her de vigtigste informationer.

Dokumenter

Valg

Med undtagelse af vores kasserer Jens Kjellerup, der ikke var på valg i år, var formandsposten og de øvrige pladser i bestyrelsen på valg. Alle modtog genvalg. Tak!

Dermed vil vi blot sige tak til alle, der har fulgt, støttet eller samarbejdet med vores forening i det forgangne år.

Med venlig hilsen
Peter Leth, på bestyrelsens vegne

PS. Billedet til dette blogindlæg er fra generalforsamlingen i 2020.

DEL INDLÆGET