Kulturmødet 2019

Fra årets generalforsamling

Læs om årets generalforsamling 2022 i OpenDenmark

D. 27.april 2022 afholdt OpenDenmark generalforsamling.

Det var en hyggelig online eftermiddag, hvor vi fik fremlagt formandsberetning og regnskab, og ikke mindst snakket løst og fast omkring foreningen og vores muligheder og ideer. Billedet herover er IKKE fra generalforsamlingen, da vi som sagt mødtes online (og var lidt færre).

Generalforsamlingen resulterede også i at der blev ændret lidt i bestyrelsen idet Christian Villum trådte ud og Henriette Roued-Cunliffe trådte ind. Henriette er lektor på Københavns Universitet hvor hun blandt andet forsker og underviser i digital kulturarv og åbne data i kulturarven.

Vi byder Henriette velkommen og glæder os til at vi må nyde godt af hendes erfaringer og viden de kommende år.

Dokumenter

Referat for generalforsamlingen kan læses her.

Formandsberetningen kan læses her.

Regnskab for dette og tidligere år kan læses her.

Vi glæder os til endnu et spændende år.

På bestyrelsens vegne.
Peter Leth

DEL INDLÆGET