FORENINGER

Kom godt i gang

Der er en talemåde, der siger at når to mennesker mødes i Danmark, så hilser de på hinanden, men når tre mennesker mødes, så starter de en forening. 

Faktum er at Danmark er et af de lande i verden, der nyder godt af en stor tillid mellem borgere samtidig med at vi har en lang tradition for folkeoplysning og fællesskaber. Blandt andet derfor har vi mange foreninger i Danmark. 

Hvad kan OpenDenmark gøre for jeres forening?

Foreninger er typisk i situationer, hvor de aktivt ønsker en mulighed for at formidle deres budskab, hvadenten det gælder idræt, friluftsliv, slægtsforskning eller noget fjerde.  

Foreninger er typisk også kraftcentre for viden og interesse omkring et felt, så der er et stort grundlag for at foreningen kan være en vigtig kilde til viden både for sine medlemmer men også for andre interesserede. 

Da foreninger også samtidig består af flere mennesker, kan der også være flere hensyn at tage omkring produktion af viden og materialer. 

Med en brug af åbne betingelser kan foreningen slå flere fluer med ét smæk; man kan gøre foreningens budskab mere tilgængeligt og brugbart for andre, og man kan med nogle klare og åbne regler for hvordan man samarbejder sikre at foreningens samlede viden kan udvikle sig og forblive et aktiv omkring foreningen.

Det har vi lavet en vejledning om, som du vil kunne læse her senere i 2019. (forventet december)

Hvad kan jeres forening gøre for OpenDenmark?

Med et medlemsskab af OpenDenmark kan jeres forening være med til at gøre en vigtig forskel for OpenDenmark, både økonomisk men også af navn. Vores formål med at kunne rådgive og vejlede blandt andet foreninger afhænger af vores kræfter. 

 

Foto: All rise, af Ian Dooley, unsplash.com