FOLKEOPLYSNING

Open for dig som borger og medborger

Der er mange vinkler at trække frem, når det handler om hvad Open betyder for dig og mig som borgere, og det vil vi kigge nærmere på, på denne side. 

Det kan være i relation til vores rolle som medborgere i et demokratisk samfund, hvor vores adgang til troværdig og valid viden er forudsætningen for vores politiske valg. 

Det kan være i relation til at kunne agere, være den man er, kunne ytre sig og kunne deltage i det, der optager en. 

Det kan være i forhold til at kunne indgå i fællesskaber, på betingelser, der er fair og gennemsigtige, sådan at man føler sig velkommen og anerkendt for sit bidrag. 

Og endelig kan man også trække frem at open kan spille en rolle for vores personlige muligheder for at vores viden, udtryk og værker kan deles med andre, såfremt vi måtte ønske det. 

Sat lidt på spidsen kan man sige at Open i en eller anden form, kan have væsentlig betydning for dig uanset om du er forbruger eller frembringer. 

Og uanset hvordan du vender og drejer det, så giver Open dig flere valgmuligheder i din tilværelse end det lukkede gør. 

Så hvad skal der til?

I forhold til hvad OpenDenmark kan gøre for den enkelte borger, er der to sider af sagen.

For det første er der behov for at vide hvad det vil sige at noget er åbent, og hvordan man kan agere i dette felt.

For det andet er der selve det at deltage – enten ved at finde og bruge indhold eller ved dele sit indhold under åbne betingelser.

Så velkommen til denne side, hvor vi kigge på hvordan du kan lære dine muligheder at kende.

Gymnasiekemi.com

NOTE _ KLADDE _ UNDER UDARBEJDELSE _ IKKE FÆRDIG. I Gentofte arbejder Jonas Niemann. Som gymnasielærer i et naturfag er han klar over at han

Read More »

micro:bit i skolen

Da micro:bit blev et nationalt projekt for alle landets 4. og 5. klasser for et par år siden, var der basis for at programmering og

Read More »

Når det åbne “Smitther”

Dette indlæg handler dels om nogle fantastisk gode nyheder omkring verdens måske største åbne samling, der tilpasser sine licenser, brugerflader og indhold og bruger kræfter

Read More »

Unges åbne viden

Ny undersøgelse foretaget af studerende på Aalborg Universitet i samarbejde med OpenDenmark sætter fokus på unges viden om åbent indhold

Read More »

Aktive foreninger tænker åbent

Åbne licenser og åbent indhold. Hvad er det og hvad har det med foreningsarbejde, kommunikation og demokrati at gøre? Det er nogle af vinkler du kan læse og se mere om her..

Read More »