ERHVERV

Erhvervsliv og forretningsmodeller

Forretningsmodeller og et fast fokus på bundlinjen, lyder i de flestes ører ikke som foreneligt med at gøre noget frit og åbent. Den umiddelbare tanke er nok oftere at man vel ikke kan leve af at give noget væk.

Men dykker man en lille smule ned i stoffet, finder man ud af at det kan sagtens lade sig gøre at lave løsninger, der både skaber en økonomi og tænker grader af openhed ind i virksomheden samtidig med. 

Nogle af de helt banale eksempler kender man allerede, fx det at reklamere for sin virksomhed eller produkt. Det er jo en handling hvor vi ved at omtale og bevidsthed hos forbrugeren giver udslag i salg. 

På denne side vil vi løbende samle nogle eksempler og scenarier, der kan pege på de muligheder og fordele som en åben tilgang kan give en virksomhed, men som en sidste indledende bemærkning vil vi pege på at det kan være en lang og grundig proces at bevæge en virksomhed i retning af det åbne og at denne side kun skal ses som en række pejlemærker. Foreningen OpenDenmark tilbyder konkret rådgivning og vejledning, så kontakt os gerne.    

Hvad vil det sige at noget er åbent

At noget er åbent betyder grundlæggende at der er lempet på nogle af de juridiske forhold der er omkring et materiale. Som udgangspunkt sikrer loven om ophavsret at retten til et værk følger og ejes af den der har skabt værket.  Derudover kan der være love om patenter, design og varemærker, der definerer hvordan et produkt er beskyttet mod kopiering. 

Denne lovgivning sikrer at viden og produktion skabt i en virksomhed også ejes af virksomheden.

Men netop det at virksomheden ejer disse rettigheder betyder faktisk også én ting mere ; nemlig at virksomheden selv kan bestemme hvad den vil gøre med sin ret. Den er fx i sin gode ret til at ændre vilkårene for brugen af sine rettigheder.  

At gøre noget åbent vil betyde at virksomheden ændrer  nogle vilkår, sådan at betingelserne ændres til at være mindre restriktive. 

Lad os prøve at gøre det konkret…

At gøre noget åbent

Normann Copenhagen valgte for flere  år siden at gøre deres produktbilleder tilgængelige under en åben licens. 

Det betyder at de billleder, som virksomheden producerer for at kunne sælge deres produkter ikke fastholdes som billeder der er beskyttet af ophavsret i gængs forstand. Det åbner for  en række nye muligheder..

Besøg Normann Copenhagen her og se nogle af deres ca 8000 billeder. 

 

Virksomheder er typisk i situationer, hvor de aktivt ønsker en mulighed for at formidle deres budskab, produkt eller servicetilbud. 

Med en brug af åbne betingelser kan virksomheden  slå flere fluer med ét smæk; man kan gøre sit budskab mere tilgængeligt og brugbart for andre, og man kan skabe nogle rammer som kan skabe et community og en good will omkring sit produkt. 

25774507918_d1b8554f67_z
cc:by-sa Normann Copenhagen

Nyttige links

Der er mange steder at læse sig til viden og erfaring omkring forretningsmodeller, virksomheder der i større eller mindre grad benytter åbne løsninger etc.

Vi vil løbende samle relevante links her. 

  • COSS Media (engelsk) 
    sitet fokuserer på Commercial Open Source Software