Twitter_Cover

DSM – ophavsretsdirektivet

Læs om OpenDenmarks rolle i arbejdet med at implementere EU-ophavsretsdirektivet også kaldet DSM.

Kært barn har mange navne. Jeg er ikke helt sikker på at alle børn med navne er kære….

DSM er forkortelsen for digital single marked, og dsm-direktivet, der måske tidligere mest blev omtalt som ophavsrets-direktivet, skal i de kommende måneder bearbejdes og ratificeres i alle medlemslande.

I Danmark er processen gået i gang her i oktober 2019, og OpenDenmark var allerede i sommers i kontakt med Kulturministeriet for at sikre, at vi kom på alle relevante høringslister og også inviteres til alle partsmøder.

Dette indlæg er dermed blot som en orientering om endnu et af foreningens mange projekter, der kræver vores opmærksomhed, og som afgjort kommer til at tage meget tid. Processen forventes at køre ca et år fra nu, sådan at det kan godkendes i efteråret 2020 i folketinget. Direktivet skal være implementeret i juni 2021.

Tidsplan

I løbet af oktober og november er der en række høringsmøder i Kulturministeriet. Det første fandt sted d. 7. oktober, hvor Martin von Haller deltog på foreningens vegne.

OpenDenmark vil…

Vores politiske arbejde i denne sag handler om at hjælpe processen til at se tingene fra en åben side. Herunder at sikre, at der er gode juridiske rammer for at kunne samarbejde, dele, gengive og udgive indhold.

DSM-direktivet er født ud af ønsket om at give eu nogle redskaber til at kunne styre og styrke betalingen til artister hvis værker ses på blandt andet Youtube. Derfor har resultatet heller ikke særligt fokus på at gøre noget godt eller skidt for at brugere kan lære åbne licenser at kende, og udnytte teknologier og platforme til at styrke en kreativitet i et åbent miljø. Men – vi kan ikke implementere et direktiv om ophavsretten uden at det også vil påvirke hvordan rammer og vilkår er for at dele og samarbejde åbent – og hvilke hensyn og forhold, der derfor er relevante at være opmærksom på, vil vi sørge for at sætte fokus på.

Sat lidt på spidsen kan man sige at det overvejende fokus ( i hvert fald i den offentlige omtale, og i artikler, som taler om link-skat og upload-filtre) i lovarbejdet har været at understøtte individets ret til at kapitalisere på sin ophavsret. Den ret vil vi aldrig anfægte, men vi vil gerne have lov til også at fortælle at hvor ophavsretten har individet i fokus, kan åbne licenser noget andet; nemlig sætte fokus på hvordan et fællesskab kan samarbejde, dele og i det hele taget skabe rammer for at et fællesskab kan fungere.

Vi mener derfor naturligt nok at det vigtige i lovarbejdet er at være klar på hvilken balancering vi vælger mellem hensynet til individ og fællesskab, mellem teknologiske muligheder og teknologiske blokeringer og mellem automatik og retssikkerhed.

Input er velkommen

Har du lyst til at hjælpe og komme med indspark om ophavsretslige oplevelser, skal du virkelig bare kontakte os.

DSM cc:by OpenDenmark

DEL INDLÆGET