DET VIL VI

Det vil vi - med OpenDenmark

OpenDenmark kan agere på mange områder. Vi har derfor valgt at inddele vores fokusområder til syv overskrifter;  

uddannelse, folkeoplysning, foreninger, institutioner, politik, erhverv og open, som dækker over det åbne community. 

Du finder konkrete initativer, projekter og materialer omkring disse fokusområder via menuen. 

Herunder er et udpluk af nogle af de områder vi kan arbejde med i området “Open”.

 

Den fælles sag

Mange foreninger, grupper og initiativer fokuserer med åbenhed på de samme fordele og muligheder. Med OpenDenmark vil vi kunne koordinere, støtte og samarbejde omkring indsatser.

Den enkelte sag

OpenDenmark kan også bruges til at gå ind og støtte enkelte initiativer. Har foreningen Creative Commons Danmark fx et projekt omkring oplysning for virksomheder, kulturinstitutioner, uddannelser eller noget fjerde, kan OpenDenmark fx være den forening, der kan hjælpe ved at finde midler til denne forenings initiativer.