template

Åbenhed sænker smittetrykket

En af coronakrisens centrale udfordringer er at sikre troværdig og robust information til alle. Heldigvis kan vi med teknologi og åbne licenser sprede viden hurtigere end virus.

Dette indlæg kigger derfor på nogle af de erfaringer vi kan tage med os fra krisen, og vi vil selvfølgelig lægge vinklen på de steder hvor netop brugen af åbenhed ( i den forstand at et indhold er tilgængeligt i en form, der både må ses og bruges) og hvor fraværet af åbenhed har lært os noget.

Lad os starte med at kigge på nogle ganske få eksempler fra den store verden, på hvordan åbenhed er et redskab til at nå vigtige mål. Vi begynder med Unsplash og FN.

Unsplash

Unsplash er, udover at være et spændende sted at finde billeder under meget åbne betingelser, også en meget aktiv tjeneste her under coronakrisen. Se fx på dette link hvordan de har samlet billeder fra deres community, og dermed bruger de deres platform til at sikre en eksponering af det de egentlig gør allerbedst – nemlig at give fede billeder mulighed for at blive set og blive brugt.

FN bruger Unsplash

FN henvendte sig i et åbent brev til befolkningen om at lave tydelig visuelle materialer om de hensyn og forhold man bør tage under corona. Det kom der mere end 17.000 henvendelser på, og sammen med Unsplash har de skabt sig en platform for et oplysningsarbejde som når ud til millioner af mennesker. Du kan læse hele historien her.

Samarbejdet med Unsplash er kun muligt fordi FN har valgt at gå med de åbne betingelser, som Unsplash benytter. De har dermed tillid til at åbne betingelser netop giver større friheder til at informationer kan deles end lukkede betingelser (hvilket jo ikke er nyt for hverken FN eller millioner af andre over hele verden).

Open source giver sikker krisestyring

Med OS2 værktøjet OS2forms som oprindeligt blev udviklet i OS2-samarbejdet fordi man manglede frivillige domsmænd, valgte en række kommuner under corona at bruge værktøjet til at sikre at frivillige, kunne melde sig til de funktioner, der kunne blive mangel på hvis smittetrykket blev for kraftigt.

Dermed er denne historie egentlig ikke så meget længere. Ligesom da kommunerne manglede domsmænd, og fik masser af frivillige, har kommunerne også i denne stituation fået den støtte fra befolkningen, som de havde brug for. Men da løsningen er open source betyder det jo netop også at kommunen lynhurtigt kan ændre deres værktøj, som de selv ønsker det. De kan dele værktøjet med nabokommuner og dermed igen understrege at det åbne kan deles hurtigere end virus smitter.

Sundhedsstyrelsen åbner – måske til august

Lige omkring påske meldte Sundhedsstyrelsen ud at de havde fået forlaget Alinea til at lave et undervisningsmateriale for sig. Det er foregået uden om gældende regler for udbud pga de lidt særlige omstændigheder fik vi oplyst, da vi henvendte os til chef Niels Sandø.

Vores ærinde var at få dem til at overveje at bruge åbne licenser på deres materiale, og lægge det frit ud i stedet for at lægge det bag en uni-login, på en platform kommunerne havde eller måske ikke havde en databehandleraftale med, og i stedet for at lægge det ud under almindelige betingelser for beskyttelse jf ophavsretten.

Det har været en længere dialog, som både har været krævende men også spændende, fordi Sundhedsstyrelsen har lyttet til de forhindringer og muligheder som ophavsret og åbne betingelser hver især rummer.

Kære Peter

Tusind tak for din henvendelse på vegne af Open Denmark og for din tålmodighed i forbindelse med at gøre Sundhedsstyrelsen opmærksom på fordelene ved at bruge åbne licenser på vores materialer.

Vi har taget dine betragtninger til efterretning og er positivt indstillet i forhold til at benytte os af åbne licenser i fremtiden. Som myndighed vil vi foretage en konkret vurdering af vores enkelte produkter, fra gang til gang, i forhold til graden af åbenhed. Din henvendelse har gjort os opmærksom på muligheden for at gøre vores produkter mere tilgængelige, noget vi ser frem til at se nærmere på når vi arbejder med undervisningsmaterialer.

Astrid Devantier, fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen

Vi glæder os derfor til at se om Sundhedsstyrelsen i august vil være blandt de første danske styrelser til at implementere åbne licenser på indhold, der kan have betydning for vores viden om, og dermed også vores handlen ud fra, viden om corona.

Med vores henvendelse har vi forsøgt at opnå en bevidsthed hos Sundhedsstyrelsen omkring behovet for at troværdig viden kan være tilgængelig i en form, der også tillader slutbrugere og undervisere at benytte det på de måder, de finder mest hensigtsmæssig for deres undervisning, for deres måde at formidle, for deres elevers og disses forældres måder og muligheder for at tilegne sig forståelse og viden.

Vi har henvist til at det i sin kerne handler om at informationsfrihed er et samfunds grundlag for ytringsfrihed, og at åbenhed derfor også basalt set er den rigtige vej til at samfundsnyttig myndighedsudøvelse.

Dette indlæg er skrevet af Peter Leth for OpenDenmark.

Indlægget må frit kopieres og bruges under cc-by licensens betingelser for brug.

Billedet øverst i indlægget er hentet fra unsplash ind i værktøjet photopea, som er en af unsplash’s mere end 1820 integreationspartnere som benytter sig af at integrere det åbne indhold fra unsplash. Så et billede på unsplash er altså et billede på unsplash + 1800 andre steder (fx Google, Medium, Adobe).

DEL INDLÆGET